Kosteuden mittaus

 

Pintamittaus

Perustuu materiaalin vesipitoisuuden muuttuessa tapahtuvaan materiaalin sähköisten ominaisuuksien muutokseen.

Soveltuu vertailevaan mittaukseen, jossa haetaan rakenteista mahdollisia kosteusvauriokohtia.

Pintamittauksen perusteella ei pidä tehdä esim rakenteen purkupäätöksiä, ellei vaurio ole SELVÄSTI todettavissa (esim.vesivahinko)


Suhteellisen kosteuden (RH) mittaus

Mittaus tehdään poraamalla reikiä rakenteeseen ja asentamalla mittausanturi porareikään. Tulokset saadaan n.1-3 vrk:n kuluessa mitattavasta materiaalista riippuen.

Betonista voidaan tehdä myös näytepalamittaus, jossa tulokset saadaan yleensä vuorokauden kuluessa. Menetelmä on poramittausta nopeampi, eikä ole riippuvainen mittauskohteen olosuhteista.

Mittaustuloksien yksikkö on RH% ,jolla nykyisin tärkeimmät kosteusraja-arvot ilmoitetaan.

Oikein suoritettuna mittaustapoja voidaan pitää luotettavina.

Puun kosteuden mittaus

Puun kosteuden mittaus suoritetaan yleensä piikkimittarilla, jossa anturin metallielektrodit lyödään puuhun.

Mittaustulokset saadaan painoprosentteina. Menetelmää voidaan pitää suhteellisen luotettavana.


Lämpökamera

Lämpökameraa voidaan käyttää apuvälineenä kosteusvaurioiden etsinnässä. Sillä paikallistetaan myös esim. lattialämmityskaapelit.

 

©2010 Rakennus Toivonen Oy | Webdesign: sivusuunnittelu.com